TULOSSA!

versiot_pieni

Nettiaiheisia pieniä kirjoja:

 • 🍀
   Kirjat ovat peruskäyttäjälle sopivia pieniä tietopaketteja, joista voi saada tietoa ja tukea nettimaailmassa liikkumiseensa.
 • AVAIMIA NETTIMAAILMAAN
  – Tässä kirjassa paneudutaan netin erilaisiin mahdollisuuksiin. Nettihän tarjoaa paljon hyödyllisiä asioita, kontakteja ja virkistysmahdollisuuksiakin. Mutta, netti tarjoaa myös mahdollisuuksia oman luovuuden hyödyntämiseen ym. asioihin!
 • TIETOTURVA ON OMALLA VASTUULLASI
  -Tietoturvasta puhutaan paljon, mutta sen monenlaisia seikkoja eivät ollenkaan kaikki tiedosta. Kuitenkin vastuu tietoturvasta on aina käyttäjällä itsellään! Tässä kirjassa annetaan tietoa tietoturvaan liittyvistä perusasioista hyödyntäen muutamia käytännön vinkkejä.
 • ASIOINTIA VERKOSSA
  -Palvelujen siirtyessä yhä laajemmin verkkoon, on kansalaisilla oltava perusvalmiudet palvelujen verkkokäyttöön. Kirjassa kerrotaan monista palveluista, joita voit käyttää verkossa ja niiden käyttöön liittyvistä hyödyistä ja ongelmistakin.

KIRJOJEN HINTA:
Kirjojen hinta ilmoitetaan niiden valmistuttua. Kirjat tulevat niin luettavina pieninä kirjoina (= paperiversio) kuin sähköisessäkin muodossa.