Nettimuori?

ml
Olen Nettimuori, oikeammin Marjatta Laine. Olen elänyt mukana nettimaailmassa reilut parikymmentä vuotta, joten monia nettipolkuja on ajan myötä tullut taivallettua.
Aikanaan pidin netinkäyttöön liittyviä oppitunteja koululaisille ja alustuksia vanhemmille koulujen vanhempainilloissa. Sittemmin siirryin opastamaan ikäihmisiä nettimaailmaan. Olin Maa- ja kotitalousnaisten ja Eläkeliiton yhteisessä ’Netti Ohoi’-hankkeessa kouluttajana kaikkiaan kolmena vuonna. Siinä sain kouluttaa jo vähän enemmän elämää nähneitä vapaaehtoisia toimimaan omalla paikkakunnallaan ’Verkkoluotsina’. Verkkoluotsien tehtävänä oli avustaa ikäihmisiä nettimaailmaan huomioiden mm. olennaiset tietoturva-asiat.
Olen toteuttanut myös useita alustuksia mm. kirjastoissa ym. erilaisilla nettiteemoilla. Näissä kohderyhmänä ovat olleet ennenkaikkea ikäihmiset, mutta myös muut, jotka ovat omalla nettitaipaleellaan alkumatkalla
Olen toteuttanut myös nettiaiheisia lyhytkursseja pienryhmille (vapaamuotoiset ryhmät, erilaiset yhdistykset ym.). Näiden kurssien aiheet ovat vaihdelleet yleisestä nettiin tutustumisesta vaikkapa netin käyttöön yhdistyksen informaatiokanavana.
Olen myös opastanut ikäihmisiä yksityisopastuksella käyttämään erilaisia netin palveluja. Nämä opastukset on toteutettu asiakkaan koneella yleensä hänen kodissaan. Moni iäkäs ihminen kun kertoo, että ”Se opiston kone näytti ihan erilaiselta”…

Olen julkaissut nettiin liittyen kolme kirjaa:
1. Mummo ja vaari verkkoon
2. Mitenkäs se menikään
3. Alma, Elma ja kumppanit verkossa

Tein nettityötä aiemmin oman yritykseni kautta, mutta lopetin yritystoiminnan vajaat pari vuotta sitten. Nyttemmin olen siirtynyt ns. kevytyrittäjäksi, joka sopiikin paremmin satunnaisesti keikkailevalle henkilölle.